آموزش اضافه کردن دامنه جدید در Plesk


ابتدا وارد کنترل پنل Plesk خود شوید.

1.از منوی سمت چپ Domains را انتخاب کنید.

2. سپس بر روی گزینه Add Domainکلیک کنید.3. در صفحه ای که مشاهده می کنید اطلاعات را به ترتیب زیر وارد نمایید.

 :Domain Name نام دامنه خود را وارد نمایید.

Location of the website files: محل قرارگیری فایل های وب سایت مربوط به دامنه وارد شده را انتخاب کنید.

Hosting type : نوع هاستینگ خود را بر روی گزینه Website hosting تنظیم کنید.

گزینه های Active the DNS service و Active the mail service را انتخاب کنید تا تنظیمات DNS و Email انجام گیرد.

در ادامه سایر گزینه ها را نسبت به پیشنهاد Plesk تغییر نداده تا به بهترین حالت ممکن دامنه شما تنظیم شود.


و در پایان بر روی گزینه OK کلیک کنید.