Web application firewall rule


پس از ورود به فایروال  سوفوس از سمت چپ صفحه روی web server  کلیک نموده و از تب web server  روی کلید add  کلیک کنید.

 

همانگونه که در تصویر بعدی مشاهده می کنید باید یک نام برای این ruleانتخاب نمائید و در کادر پائینی باید host که از قبل تعریف شده را انتخاب نمائید.( لازم به ذکر است Host را می توانید در قسمت host and services که در صفحه اصلی فایروال و در گزینه هایی که در سمت چپ صفحه موجود هستند تعریف نمائید. عکس را مشاهده کنید) .

باقی تنظیمات را از حالت پیش فرض خارج نکنید.

Type : plain text (HTTP)

Port : 80

Keep alive : on

Time out : 300
در این مرحله باید به تبprotection policies رفته و بر روی آخرین گزینه یعنی  pets waf protection کلیک کنید.
همانگونه که در تصویر های بعدی ملاحظه می کنید ابتدا باید یک نام انتخاب کنید.mode  را بر روی  monitor تنظیم کنید.anty virus  را فعال کنید و mode آن را بر روی dual scan قرار دهید( می توانید از گزینه های دیگر این بخش یعنی avira و  Sophos نیز استفاده کنید ولی پیشنهاد ما گزینه dual scan می باشد.)


در بخش پائینی صفحه تنظیماتت گسترده تری را ملاحظه می کنید. در صورتی که تسلط کافی ندارید توصیه می شود تنظیمات پیش فرض را تغییر ندهید . اما در صورت نیاز می توانید با کلیک روی هر بخش آن قسمت را فعال و یا غیر فعال نمائید. در قسمتskip filter rules  می توانید گزینه های مورد نظر خود را به لیست اضافه نمائید و یا از گزینه های پیش فرض با برداشتن تیک کناری هر گزینه تغییرات مد نظر را اعمال نمائید. در آخر و پس از انجام تنظیمات مورد نظر روی کلید Save در انتهای صفحه کلیک کنید.

حالا از روی منوی سمت چپ رویfirewallکلیک می کنیم روی دکمه Add filter ruleکلیک می کنیم و گزینه Business Application Rule را انتخاب می کنیم.

در صفحه باز شده Application Template  را بر روی web serve protection(waf) قرار می دهیم . و در بخش rule name یک نام مناسب انتخاب می کنیم. در بخش Host address تنظیم می کنیم که این رول بر روی کدام پورت سوفوس اجرا شود و بر روی چه پورتی کار کند. در بخش domain باید دامین مورد نظر را از دامین های تعریف شده اضافه کرد و یا با کلیک بر روی Add در همین بخش دامین را ایجاد کرد

در ادامه تنظیمات در همین صفحه در بخش protected server می توانید از تنظیماتی که قبلا در web server انجام داده و ذخیره کرده بودید استفاده کنید( می توانید هر کدام را که نیاز دارید در این قسمت تیک بزنید.)

در صورتی که نیاز به گزینه و تنظیمات جدید دارید می توانید با زدن دکمه create تنظیمات مورد نظر را مجدد ایجاد کنید.

در ادامه تنظیمات این صفحه و در قسمت  advanced در بخش protection بایدگزینه  pets waf protection را انتخاب نمائید.

در انتها بر روی دکمه save در پائین صفحه کلیک کنید.