فراموشی پسورد ادمین سوفوس


  • قبل از شروع این روش لازم است تا  فایر وال را به مدت 5 دقیقه خاموش نگه دارید.
  • یک مانیتور و کیبورد به فایروال متصل کنید.
  • همچنین می توانید فایر وال را از طریق کابل کنسول به سیستم وصل کنید.
  • فایروال را روشن کنید و چندبار کلید enter  را از روی کیبورد متصل فشار دهید تا منوی Firm ware loaderرا مشاهده کنید. 

همانگونه که در تصویر فوق مشاهده می کنید باید عدد 0 را وارد کنید تا وارد تنظیمات Sophos بشویم.

در پنجره جدید روی گزینه دوم یعنی troubleshoot  رفته و کلید enter  را می زنیم.
همانگونه که در تصویر فوق ملاحظه می کنید در این بخش باید گزینه 1 یعنی Reset console password را انتخاب و enter  را بزنید.

با انجام این کار در عرض چند ثانیه پسورد ادمین به حالت پیش فرض تغییر کرده و تصویر زیر برای شما نمایش داده می شود.