دسترسی اینترنت به کاربران از طریق سوفوس

برای دادن دسترسی اینترنت به کاربران بدون نیاز به تائید و استفاده از agent و ... باید مراحل زیر را دنبال کنید.

از منوی سمت چپ گزینه authentication  را انتخاب کنید و از تب clientless user  روی دکمه Add کلیک کنید.در صفحه جدید باید تنظیمات زیر را انجام دهید

User Name یوزر مورد نظر

Ip address : ip سیستم مورد نظر

Group: باید به صورت پیش فرض روی clientless user باشد.

Name: نام کاربر مورد نظر

Email: ایمیل کاربر

در انتها باید روی دکمه save کلیک کنید.