نحوه ی Backup گرفتن از 3CX

3CX


1. برای تهیه Backup وارد پنل 3CX شوید و از منوی سمت چپ گزینه Backup and Restore را انتخاب کنید.

2. سپس با انتخاب گزینه Location مکان ذخیره سازی فایل های Backup را مشخص کنید.


3. پس از انتخاب گزینه Location تصویر زیر نمایش داده میشود.Location Type خود را از گزینه های موجود انتخاب کنید. 

Local Disk : یک مسیر بر روی هارد برای ذخیره سازی انتخاب کنید. توجه کنید که مسیر انتخابی مسیر نصب 3CX نباشد به دلیل اینکه پس از حذف 3CX فایل های Backup نیز پاک میشوند.

FTP : یک آدرس سرور FTP همراه با یوزر و پسورد برای همان آدرس را وارد کنید.

Google Drive : در 3CX ورژن 16 از این گزینه پشتیبانی نمیشود.

SMB : یک آدرس همراه با نام دامین، یوزر و پسورد برای همان دامین را وارد کنید.

SFTP - SSH File Transfer : یک آدرس سرور SFTP همراه با یوزر و پسورد برای همان آدرس را وارد کنید.

Google Storage : JSON key خود را آپلود کنید. برای اطلاعات بیشتر به آدرس https://www.3cx.com/docs/google-cloud-storage/ مراجعه کنید.

پس از انتخاب یکی از گزینه های بالا و انجام تنظیمات بر روی گزینه OK کلیک کنید تا مسیر ذخیره سازی Backup تعیین گردد.

4. برای ایجاد Backup جدید بر روی گزینه Backup کلیک کنید. 5. پس از انتخاب گزینه Backup تصویر زیر نمایش داده میشود.
5-1) در این قسمت یک نام برای Backup وارد کنید.

5-2) در این قسمت نیز تنظیمات و اطلاعاتی را که میخواهید Backup بگیرید را انتخاب کنید.

5-3) با انتخاب این گزینه میتوانید یک گذرواژه  برای Backup خود تعیین کنید.

پس از انجام تنظیمات بالا بر روی گزینه OK کلیک کنید تا Backup انجام شود.

6. برای ایجاد زمان بندی برای Backup بر روی گزینه Backup Schedule کلیک کنید.
7. پس از انتخاب گزینه Backup Schedule تصویر زیر نمایش داده میشود.
7-1) با انتخاب این گزینه زمان بندی برای Backup را فعال میکنید.

7-2) در این قسمت نیز تنظیمات و اطلاعاتی را که میخواهید Backup بگیرید را انتخاب کنید.

7-3) با انتخاب این گزینه میتوانید یک گذرواژه  برای Backup خود تعیین کنید

7-4) در این قسمت روزانه یا هفتگی بودن Backup و ساعت اجرای آن را انتخاب کنید.

7-5) در این قسمت تعداد Backup های که نگه داری میشود را تعیین کنید.

پس از انجام تنظیمات بالا بر روی گزینه Ok کلینک کنید تا Backup Schedule تنظیم شود.