نیازمندیهای Bitdefender GravityZone

برای نصب Bitdefender GravityZone  نیازمندیهایی وجود دارد که در زیر لیست شده اند:

  • پشتیبانی یکی از فرمت های مجازی سازی زیر:

OVA (VMware vSphere, View, VMware Player)


XVA (Citrix XenServer, XenDesktop, VDI-in-a-Box)


VHD (Microsoft Hyper-V)


VMDK (Nutanix Prism)


OVF (Red Hat Enterprise Virtualization)


OVF (Oracle VM)


RAW (Kernel-based Virtual Machine or KVM)


  • آماده سازی سخت‌افزارهای مورد نیاز که بنا به تعداد کاربران، اندازه و ساختار شبکه متفاوت است:

تعداد سیستم ها

250

500

1000

3000

5000

10000

25000

50000

اجزاء GravityZone

Update Server

120

160

200

200

80

80

80

80

Web Console

80

80

80

80

Communication Server

80

80

80

80

Database

80

120

200

500

مجموع

120

160

200

200

320

360

440

740
GravityZone به همراه HVIUpdate Server

120

80

80

80

80

80

80

80

Web Console

80

80

80

80

80

80

80

Communication Server

80

80

80

80

80

80

80

Database

80

80

100

100

160

300

700

مجموع

120

320

320

340

340

400

540

940
توجه داشته باشید که منظور از هر vCPU یک هسته پردازنده با فراکانس حداقلی 2GHz می باشد


تعداد سیستم ها

250

500

1000

3000

5000

10000

25000

50000

اجزاء GravityZone

Update Server

16

16

18

20

2

2

3

3

Web Console

8

8

12

16

Communication Server

6

12

12

16

Database

8

10

12

12

مجموع

16

16

18

20

24

32

39

47
GravityZone به همراه HVIUpdate Server

16

2

2

2

2

2

3

3

Web Console

8

10

10

10

10

12

16

Communication Server

8

10

10

12

12

16

20

Database

8

8

8

8

12

12

12

مجموع

16

26

30

30

32

36

43

51


تعداد سیستم ها

250

500

1000

3000

5000

10000

25000

50000

اجزاء GravityZone

Update Server

8

12

14

16

4

4

6

8

Web Console

6

10

12

12

Communication Server

6

10

12

18

Database

6

6

9

12

مجموع

8

12

14

16

22

30

39

50
GravityZone به همراه HVIUpdate Server

8

4

4

4

4

4

6

8

Web Console

6

8

8

10

10

12

12

Communication Server

6

8

8

10

10

16

20

Database

6

6

6

6

6

9

12

مجموع

8

22

26

26

30

30

43

52

استفاده از هاردهای SSD توصیه می شود


  • دسترسی به اینترنت و یا حداقل دسترسی آزاد به URL های زیر:
  • my.bitdefender.com
  • lv2.bitdefender.com
  • submit.bitdefender.com
  • download.bitdefender.com
  • upgrade.bitdefender.com
  • *.v1.bdnsrt.org