نیازمندیها GravityZone Security Agent

برای آنکه قادر باشید شبکه خود را با استفاده از Birdefender  محافظت کنید. باید Bitdefender Security Agent را بر روی تمام سیستم ها چه سرور چه کلاینت نصب کنید.

خوشبختانه Bitdefender برای تمامی سیستم عامل ها نسخه مناسبی از Bitdefender Security Agent ارائه داده است. این نرم‌افزار ها مانند هر نرم‌افزار دیگری نیازمندی هایی دارند که بر اساس سیستم عامل متفاوت هستند. همچنین این نیازمندی ها بر اساس نقش (Role) نرم‌افزار متفاوت می باشد. برای مثال به توان به نقش Relay و Patch Caching Server اشاره کرددر این مطلب تنها به نیازمندی های این نرم افزار ها فارق از نقش آنها می پردازیم.


CPU

Target

CPU Type

Supported Operating


Systems


Systems (OSes)


Workstations

Intel® Pentium compatible processors, 1 GHz or faster

 

Microsoft Windows XP SP3 32-bit and Windows XP SP2 64-bit


Intel® Pentium compatible processors, 2 GHz or faster

Microsoft Windows desktop OSes, except Windows XPIntel® Core 2 Duo, 2 GHz or faster

macOS


Smart Devices

Intel® Pentium compatible processors, 800 MHZ or faster

Microsoft Windows embedded OsesServers

Minimum: Intel® Pentium compatible processors, 2.4 GHz

Microsoft Windows Server OSes and Linux OsesRecommended: Intel® Xeon multi-core CPU, 1.86 GHz or faster


RAM


SINGLE ENGINE


OS

Local Scanning

Hybrid Scanning

Centralized Scanning


AV Only

Full Options

AV Only

Full Options

AV Only

Full OptionsWindows

1024

1200

512

660

256

400


Linux

1024

1024

512

512

256

256


macOS

1024

1024

n/a

n/a

n/a

n/a

Antivirus (Single Engine)

Protection Modules

OS

Local

Hybrid

Centralized

Behavioral Scan

Firewall

Content  Control

Power User

Update Server

Windows

75

55

30

13

17

41

29

80

Linux

200

180

90

-

-

-

-

-

macOS

300

-

-

-

-

-

-

-SINGLE ENGINE

DUAL ENGINE


OS

Local Scanning

Hybrid

Centralized Scanning

Centralized + Local Scanning

Centralized + Hybrid ScanningAV Only

Full Options

AV Only

Full Options

AV Only

Full Options

AV Only

Full Options

AV Only

Full Options


Windows

1024

1200

500

700

350

570

1024

1200

500

700


Linux

1300

1450

800

950

300

450

1300

1450

800

950


macOS

1024

1024

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a


HDD


For Daily Usage (MB)*OS

Antivirus (Single Engine)

Protection Modules

Local

Hybrid

Centralized

Behavioral

Firewall

Content Control

Power Update

Update Server

Windows

410

190

140

12

5

60

80

10

Linux

500

200

110

-

-

-

-

-

macOS

1024

-

-

-

-

-

-

-


توجه داشته باشید که این جداول برای استفاده  روزانه از Agentها می باشد و  تسک های خاص مانند آپگرید محصول و یا اسکن کردن فایل ها بر اساس درخواست کاربر در آن در نظر گرفته نشده است.
همچنین Security Agent نیازهای نرم افزاری نیز دارد که به تفکیک در لیست زیر به آن ها اشاره شده است:


-Windows Desktop


Full Support

 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8
 • Microsoft Windows 7

Limited Support

 • Windows Vista with Service Pack 1
 • Windows XP with Service Pack 2 (64 bit)
 • Windows XP with Service Pack 3 (32 bit)


Windows Server


Full Support

Windows Server 2019 Core

Windows Server 2019 Core

Windows Server 2019

Windows Server 2016

Windows Server 2016 Core

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012

Windows Small Business Server (SBS) 2011Limited Support

Windows Server 2008

Windows Server 2003 R2

Windows Server 2003

Windows Small Business Server (SBS) 2008

Windows Small Business Server (SBS) 200

Windows Home Server
درویندوز هایی که به صورت محدود پشتیبانی می شوند تنها از قابلیت های Antimalware و Advanced Threat Control پشتیبانی می شود و قابلیت های Power User و Relay پشتیبانی نمی شوند.


Linux

 • Ubuntu 14.04 LTS or higher
 • Red Hat Enterprise Linux / CentOS 6.0 or higher
 • SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 or higher
 • OpenSUSE Leap 42.x 
 • Fedora 25 or higher
 • Debian 8.0 or higher
 • Oracle Linux 6.3 or higher
 • Amazon Linux AMI 2016.09 or higher


macOS

 • macOS Catalina (10.15)
 • macOS Mojave (10.14)
 • macOS High Sierra (10.13)
 • macOS Sierra (10.12)
 • OS X El Capitan (10.11)
 • OS X Yosemite (10.10.5)
 • OS X Mavericks (10.9.5)