نصب 3cx در Debian

3CX


1.ابتدا نسخه Debian 9 for 3CX ISO یا Debian 10 for 3CX Tech Preview ISO را دانلود کنید.

2.اگر برای نصب OS از hypervisor/virtualized استفاده می کنید، بوت CD را بر روی فایل ISO تنظیم کنید. اگر در حال نصب بر روی mini PC هستید، ابتدا یک image قابل بوت ایجاد کنید سپس آن را به یکی از درگاه های USB Mini PC متصل کنید، BIOS را تنظیم کنید تا از درایو USB بوت شود تا نصب شروع شود.

3.وقتی که سیستم شما با ISO مورد نظر بوت شد، Install را انتخاب و کلید Enter را فشار دهید.


4. شما باید برای سیستمی که روی آن درحال نصب هستید یک static IP تعریف کنید. هنگامی که از شما نام میزبان خواسته شد ابتدا آدرس IP سیستم را تنظیم کرده ( کلید <Go Backیا کلید "ESC" را فشار دهید) و سپس نام میزبان را پیکربندی کنید. آدرس IP بر عملکرد سرویس هایPBX ، کلاینت های متصل و  iP phone تأثیر می گذارد. برای تغییر آدرس IP در سیستم  3CXدر حال اجرا، شما باید دستگاه را reboot سپس برنامه های متصل شده و iP phone را دوباره تهیه کنید. اگر نمی خواهید یک آدرس static IP تنظیم کنید، به مرحله 6 بروید.5.گزینه Configure Network Manually را انتخاب کرده و کلید Enter را فشار دهید و یک static IP را تنظیم کنید. Continue را انتخاب کرده و netmask را تنظیم کنید. Continue را انتخاب کرده و gateway را انتخاب کرده و در آخر Continue را انتخاب کنید.


6. با استفاده از کاراکتر های 'a' تا 'z' ، اعداد '0' تا '9' و کاراکتر  '-'یک نام برای سیستم وارد نمایید تا بتوانید به آسانی آن را در شبکه شناسایی کنید.


7. یک نام دامنه وارد کنید، همان دامنه ای که برای سایر سیستم های شبکه استفاده کرده اید، به عنوان مثال mycompany.com. برای ادامه Continue را انتخاب کنید.


8. زبان پیش فرض سیستم را انتخاب کرده و کلید Enterرا فشار دهید.


9. موقعیت جغرافیایی خود را از فهرست مکان انتخاب کرده و برای ادامه کلید Enter را فشار دهید.

10.یک پسورد برای اکانت Root انتخاب کرده و مجدد آن را برای تایید وارد کنید. در آخر Continue را برای ادامه کار انتخاب کنید.


نکته مهم: برای اکانت Root یک پسورد strong انتخاب نمایید.

11. منطقه زمانی سیستم را انتخاب کرده و کلید Enterرا برای ادامه فشار دهید.

12. دیسک خود را پارتیشن بندی کنید، گزینه Guided - use entire disk را انتخاب کنید و برای ادامه کلید Enter را فشار دهید.


13. با فشار دادن کلید Enter  دیسک مورد نظر خود را انتخاب کنید.

14. گزینه All files in one partition را انتخاب کنید و برای ادامه کلید Enter  را فشار دهید.


15. گزینه Finish partitioning and write changes to disk را انتخاب کنید و برای نصب 3CX روی Debian کلید Enter  را فشار دهید.

16. گزینه   Yes را انتخاب کنید و برای تأیید تغییرات نوشتن روی دیسک، کلید Enter را فشار دهید. مراحل نصب، بسته به عملکرد دستگاه شما ممکن است حدود 5-20 دقیقه طول بکشد. وقتی نصب Debian تمام شد، دستگاه reboot می شود و نصب 3CX به طور خودکار شروع می شود. 

17. بسته 3CX  را برای نصب در صفحه  3CX Update Channelانتخاب کنید:

  • “3CX Stable” - PBX stable edition.
  • “3CX Beta” - PBX evaluation edition of the PBX.
  • “3CX SBC” - Session Border Controller, follow this guide to configure the SBC.

در ادامه برای پذیرش لایسنس 3CX گزینه OK را انتخاب کنید.18. پس از پایان نصب 3CX و راه اندازی مجدد دستگاه، wizard پیکربندی 3CX را از روش های زیر انجام دهید:

  • بازکردن آدرس http://<ip of machine>:5015 در مرورگر
  • از طریق command line