1.کنسول مدیریتی کسپرسکی(KSC) را باز کنید و از زیر شاخه Administration server  گزینه Task را انتخاب و سپس در سمت راست کنسول روی گزینه ی New task یا Create task کلیک کنید.

https://support.parstadvin.com/AvatarHandler.ashx?kbattchid=1
2.از قسمت Kaspersky security center  گزینه ی Install application remotely  را انتخاب کنید.

.https://support.parstadvin.com/AvatarHandler.ashx?kbattchid=2
3.پکیج نصبی را انتخاب کنید و یا می توانید با کلیک بر روی گزینه New یک پکیج جدید ایجاد کنید.

.https://support.parstadvin.com/AvatarHandler.ashx?kbattchid=3
4.در این مرحله در صورتی که می خواهید Network Agent همراه با پکیجی که برای نصب انتخاب کردید نصب شود، گزینه Install Network Agent along with this application را انتخاب کنید.
5.تنظیمات را به صورت پیش فرض قرار دهید و روی Next کلیک کنید.6.در این مرحله تنظیمات ریستارت شدن کلاینت را انجام دهید که با انتخاب گزینه اول سیستم ریستارت نمی شود، با انتخاب گزینه دوم اگر برنامه ای که برای نصب انتخاب کردید نیاز به ریستارت داشته باشد سیستم ریستارت می شود و با انتخاب گزینه سوم به کاربر پیام داده می شود که سیستم را ریستارت کند که نمایش این پیام به صورت زمانبندی که به آن اعمال می کنید تکرار می شود(با تنظیم گزینه Repeat prompt every(min)) و همچنین اگر کاربر سیستم را ریستارت نکرد با تنظیم گزینه Restart after(min) طبق زمانی که به آن اختصاص می دهید سیستم ریستارت می شود.
7.در این قسمت روش انتخاب  گروه یا سیستم هایی که می خواهید نرم افزار را روی آن نصب کنید را تعیین کنید  که به 4 صورت امکان پذیر است:

  • Select networked devices detected by administration server: با کلیک بر روی این گزینه می توانید سیستم ها و گروه هایی که توسط administration server  شناسایی شده اند را انتخاب کنید.(که در این مرحله ما این گزینه را انتخاب می کنیم.)
  • Specify device addresses manually or import addresses from list: با انتخاب این گزینه می توانید به صورت دستی (با اسم و یا IP ) سیستم های مورد نظرتان را اضافه کنید.
  • Assign task to a device selection: با انتخاب این گزینه می توانید سیستم هایی که در قسمت device selection می باشد را انتخاب کنید.
  • Assign task to an administration group: با کلیک بر روی این گزینه در واقع گروه managed devices را انتخاب می کنید.8.در این مرحله گروه ها و یا سیستم های مورد نظر را انتخاب کنید:9.در این مرحله اگر Network agent  روی سیستم های مورد نظر نصب است گزینه اول یعنی no account required را انتخاب کنید و اگر Network agent  روی سیستم ها نصب نیست گزینه دوم (Account required) را انتخاب کنید  و با انتخاب این گزینه لازم است تا اکانتی که دسترسی کامل در شبکه   دارد را اضافه نمایید.10.تنظیمات زمان اجرای Task را که به دو صورت دستی و زمانبندی شده امکان پذیر است را تعیین کنید.11.یک اسم برای Task ساخته شده اختصاص دهید.12.در مرحله آخر اگر می خواهید بعد از تمام شدن ویزارد و زدن گزینه finish ،Task اجرا شود ،تیک  Run task after the wizard finishes را بزنید و سپس روی دکمه ی Finish کلیک کنید.