نحوه تغییر کامپوننت Kaspersky Endpoint Security :

این عمل به دو طریق قابل انجام است : 

1.بصورت لوکال 

2.بصورت ریموت 


تغییر کامپوننت Kaspersky Endpoint Security بصورت لوکال : 

نکته : این مراحل برای حالتی است که Endpoint بصورت لوکال و دستی روی سیستم نصب شده باشد. اگر Endpoint از طریق Policy های سرور نصب شده باشد، این عمل باید بصورت ریموت صورت بگیرد.

مراحل انجام کار : 

1.کلید های Win و R را بزنید، سپس در پنجره Run عبارت appwiz.cpl را تایپ کرده و ok کنید.
2.در صفحه باز شده  Kaspersky Endpoint Security for Windows را انتخاب کرده و سپس طبق شکل گزینه Change را انتخاب کنید .3.در wizard  نمایان شده گزینه Modify را انتخاب کنید.4.بسته به پالیسی‌های اعمال شده روی سیستم، ممکن است در ادامه از شما پسووردی را بخواهد که داخل کنسول تنظیم شده است، آن را وارد کنید و روی Next کلیک کنید.

5.تیک کامپوننت‌های مورد نظر را فعال، و آن هایی را که مورد نظر ندارید خالی بگذارید. 
تغییر کامپوننت Kaspersky Endpoint Security بصورت ریموت : 

1.کنسول کسپرسکی را باز کنید.

2.مطمئن شوید که پالیسی Password Protection غیر فعال باشد.

3.به بخش Tasks رفته و گزینه Create new task را انتخاب کنید.4.در لیست Task ها گزینه Change application components را انتخاب می کنیم و Task را برای دستگاه‌های مورد نظر ایجاد می کنیم.


5.وارد Properties تسک ایجاد شده می شویم و در صفحه Option کامپوننت‌های مورد نیاز را انتخاب می کنیم یا از حالت انتخاب شده حذف می کنیم.