ابتدا بر روی فایل نصب SQL دوبار کلیک کنید تاExtract  شود.


https://support.parstadvin.com/AvatarHandler.ashx?kbattchid=154


سپس بر روی New SQL Server stand-alone installation کلیک کنید. 


https://support.parstadvin.com/AvatarHandler.ashx?kbattchid=6قرار داد ماکروسافت برای استفاده از SQL Server Express را بپذیرید و بر روی Next کلیک کنید.


https://support.parstadvin.com/AvatarHandler.ashx?kbattchid=7بهتر است که دریافت آپدیت را فعال کنید تا SQL Server شما همواره از آخرین آپدیت های نرم افزاری و امنیتی برخوردار باشد.


/AvatarHandler.ashx?kbattchid=8در این مرحله بر روی Next کلیک کنید.


https://support.parstadvin.com/AvatarHandler.ashx?kbattchid=9در این مرحله شما امکانات SQL Server را انتخاب می کنید. برای نصب Kaspersky Security Center شما  تنها به Database Engine Services احتیاج دارید. همچنین شما می توانید محل نصب SQL را نیز انتخاب کنید.


https://support.parstadvin.com/AvatarHandler.ashx?kbattchid=10در مرحله بعد شما باید Instance name و Instance ID را به دلخواه انتخاب کنید.


https://support.parstadvin.com/AvatarHandler.ashx?kbattchid=11تنظیمات این بخش نیازی به تغییر ندارد، برروی Next کلیک کنید.


https://support.parstadvin.com/AvatarHandler.ashx?kbattchid=12در بخش Database Engine Configuration نوع تشخیص هویت و افراد دارای دسترسی به Database را انتخاب می‌کنید. گزینه Windows Authentication گزینه مناسبی می باشد چون در این حالت می توانید از کاربرانی که بر روی Active Directory ساخته شده است استفاده کنید. با زدن دکمه Next  سیستم شروع به نصب SQL Server می نماید.


https://support.parstadvin.com/AvatarHandler.ashx?kbattchid=13مشاهده می کنید که SQL Server 2012 در حال نصب می باشد.


https://support.parstadvin.com/AvatarHandler.ashx?kbattchid=14و بعد از پایان پیغام Install Successful را نشان می دهد وServerSQL آماده استفاده می باشد

.

https://support.parstadvin.com/AvatarHandler.ashx?kbattchid=15