ابتدا بر روی فایل نصب SQL دوبار کلیک کنید تاExtract  شود.


https://support.parstadvin.com/AvatarHandler.ashx?kbattchid=154


سپس بر روی New SQL Server stand-alone installation کلیک کنید. 


https://support.parstadvin.com/AvatarHandler.ashx?kbattchid=6



قرار داد ماکروسافت برای استفاده از SQL Server Express را بپذیرید و بر روی Next کلیک کنید.


https://support.parstadvin.com/AvatarHandler.ashx?kbattchid=7



بهتر است که دریافت آپدیت را فعال کنید تا SQL Server شما همواره از آخرین آپدیت های نرم افزاری و امنیتی برخوردار باشد.


/AvatarHandler.ashx?kbattchid=8



در این مرحله بر روی Next کلیک کنید.


https://support.parstadvin.com/AvatarHandler.ashx?kbattchid=9



در این مرحله شما امکانات SQL Server را انتخاب می کنید. برای نصب Kaspersky Security Center شما  تنها به Database Engine Services احتیاج دارید. همچنین شما می توانید محل نصب SQL را نیز انتخاب کنید.


https://support.parstadvin.com/AvatarHandler.ashx?kbattchid=10



در مرحله بعد شما باید Instance name و Instance ID را به دلخواه انتخاب کنید.


https://support.parstadvin.com/AvatarHandler.ashx?kbattchid=11



تنظیمات این بخش نیازی به تغییر ندارد، برروی Next کلیک کنید.


https://support.parstadvin.com/AvatarHandler.ashx?kbattchid=12



در بخش Database Engine Configuration نوع تشخیص هویت و افراد دارای دسترسی به Database را انتخاب می‌کنید. گزینه Windows Authentication گزینه مناسبی می باشد چون در این حالت می توانید از کاربرانی که بر روی Active Directory ساخته شده است استفاده کنید. با زدن دکمه Next  سیستم شروع به نصب SQL Server می نماید.


https://support.parstadvin.com/AvatarHandler.ashx?kbattchid=13



مشاهده می کنید که SQL Server 2012 در حال نصب می باشد.


https://support.parstadvin.com/AvatarHandler.ashx?kbattchid=14



و بعد از پایان پیغام Install Successful را نشان می دهد وServerSQL آماده استفاده می باشد

.

https://support.parstadvin.com/AvatarHandler.ashx?kbattchid=15