نحوه بلاک کردن سایت‌ها در gravityzone

جهت فعال سازی Web Access Control طبق روند زیر اقدام کنید

Policies> بر روی پالیسی کلیک کنید  > Network Protection > Content Controlتیک Web Access Control را بزنید تا این گزینه برای شما فعال شود. در این جا ۳ گزینه کلی وجود دارد:

Block : تمام سایت ها به جز آنهایی که اعلام می کنید (Exceptions) غیر قابل دسترس هستند.

Allow : تمام سایت ها قابل دسترس هستند به جز آنهایی که اعلام می کنید (Exceptions).

Schedule : قوانین که تعریف می‌کنید در زمانی که تعیین می‌کنید اعمال می‌شوند


جهت تنظیمات بیشتر می‌توانید از گزینه Settings که در کنار Web Access Control استفاده کنید

Scheduler: زمان بندی مورد نظر برای محدودیت‌ها را انتخاب کنید.

Categories: در این بخش با فعال کردن Web Categories Filter شما می‌توانید دسترسی با سایت‌ها را بر اساس دسته‌بندی (خرید، بازی، ویدیو، بانک، شبکه‌های اجتماعی، ... ) آن‌ها بسته یا باز کنید.

Exclusions: شما می‌توانید با وارد کردن بخش و یا کل آدرس سایت مورد نظر و دادن دسترسی مورد نظر به آن، دسترسی به وب‌سایت را بسته یا باز کنید.