نحوه تنظیمات Device control در gravityzone

جهت فعال سازی Device Control طبق روند زیر اقدام کنید

Policies>بر روی پالیسی کلیک > Device Control > Rules

در این بخش تیک Device Control را بزنید، با فعال شدن این بخش شما جدولی مشابه جدول زیر را مشاهده می‌کنید که با کلیک بر روی هر بخش (دسته‌بندی‌های متفاوت دستگاه‌ها) می‌توانید تنظیمات مورد نظر خود را انجام دهید.با کلیک کردن بر روی هر بخش شما به ۳ گزینه دسترسی پیدا می کنید:

Allow: کاربر اجازه دارد از دستگاه استفاده کند

Block : کاربر اجازه استفاده از دستگاه را ندارد

Custom: کاربر بر اساس نوع اتصال دستگاه (USB) اجازه دارد که از آن استفاده کند یا نکند