نحوه بازیابی بک‌آپ gravityzone


ابتدا باید یک کانکشن SSH به سرور GravityZone بزنید، شما می توانید این کار را با نرم افزار putty انجام دهید. سپس دسترسی خود را به root افزایش دهید

sudo su

در مرحله بعد چک کنید که حالت Replication فعال نباشد.

vi /etc/mongodb.conf

به دنبال آیتم replSet‌ بگردید، این آیتم باید به صورت زیر باشد:

replSet = setname

تمام پروسه های CLI را متوقف کنید 

killall -9 perl

مطمئن شوید که پکیج mongoconsole بر روی سیستم نصب می باشد

  • /opt/bitdefender/bin/mongoshellrestore --version

این دستور نباید هیچ اروری داشته باشد، درغیر این صورت دستورات زیر را اجرا کنید


apt-get update


apt-get install --upgrade mongoconsole

در مرحله آخر باید به مسیری که  نسخه پشتیبان در آن قرار دارد بروید

cd /مسیر-ذخیره-نسخه پشتیبان

دستور زیر را اجرا کنید


  • /opt/bitdefender/bin/mongoshellrestore -u bd -p 'GZ_db_password' \ --authenticationDatabase admin --gzip --drop --archive < \ gz-backup-$YYYY-$MM-$DD(timestamp).tar.gz


  • در نظر داشته باشید که به جای GZ_db_password پسورد دیتابیس در زمان نصب را ارائه دهید و همچنین به جای gz-backup-$YYYY-$MM-$DD(timestamp).tar.gz نام فایل مربوطه را قرار دهید


  • در نهایت سرور را مجددا راه اندازی کنید