ساختن policy برای KES11 از طریق کنسول

در کنسول مدیریتی Kaspersky  دو روش برای ساخت policy  وجود دارد:

1. ساختن policy  در گروه های مدیریتی:

ابتدا در کنسول گروهی را که می خواهید در آن policy بسازید را انتخاب کنید سپس در سمت راست کنسول تب policies را انتخاب و روی گزینه ی New policy یا Create policy کلیک کنید.


سپس نرم افزاری که می خواهید برای آن policy  تعریف کنید را انتخاب کنید.در این مرحله یک نام به policy  ساخته شده بدهید.

اگر می خواهید تنظیمات این policy  همانند تنظیمات نسخه  قبلی همین نرم افزار باشد گزینه Use policy setting for an earlier version of the application را انتخاب کنید.
در مرحله بعدی اگر می خواهید تنظیمات policy  به صورت پیش فرض باشد گزینه Create policy with default setting  را انتخاب می کنید و در غیر این صورت گزینه Configure policy setting in the wizard را انتخاب کنید که می توانید تنظیمات policy  را به صورت مرحله به مرحله انجام دهید.

لازم به ذکر است بعد از ساختن policy  نیز می توانید تنظیمات را تغییر دهید.سپس قرارداد استفاده از KSN را قبول کنید.در مرحله آخر وضیعت policy  ساخته شده که به سه حالت Active policy,Inactive policy وOut-of-office policy  می باشد را مشخص کنید و دکمه Finish  را بزنید.


2. ساختن policy در قسمت policies:

کنسول مدیریتی کسپرسکی را باز کنید و گزینه یPolicies  را انتخاب کنید و روی گزینه New policy یا Create policy  کلیک کنید.سپس نرم افزاری که می خواهید برای آن policy  تعریف کنید را انتخاب کنید.

02در این مرحله یک نام به policy  ساخته شده بدهید.

اگر می خواهید تنظیمات این policy  همانند تنظیمات نسخه  قبلی همین نرم افزار باشد گزینه Use policy setting for an earlier version of the application را انتخاب کنید.

03در مرحله بعدی اگر می خواهید تنظیمات policy  به صورت پیش فرض باشد گزینه Create policy with default setting  را انتخاب می کنید و در غیر این صورت گزینه Configure policy setting in the wizard را انتخاب کنید که می توانید تنظیمات policy  را به صورت مرحله به مرحله انجام دهید.

لازم به ذکر است بعد از ساختن policy  نیز می توانید تنظیمات را تغییر دهید.

04سپس قرارداد استفاده از KSN را قبول کنید.

05در این مرحله گروهی را که می خواهید policy به آن اعمال شود را انتخاب کنید.در مرحله آخر وضیعت policy  ساخته شده که به سه حالت Active policy,Inactive policy و Out- off-office policy  می باشد را مشخص کنید و دکمه Finish  را بزنید.

06