ساختن Virus scan task برای KES11 از طریق کنسول


در کنسول مدیریتی کسپرسکی دو روش برای ایجاد virus scan task وجود دارد:

1.ساختن Task  در قسمت Tasks:

1-1 کنسول مدیریتی کسپرسکی را باز کنید و گزینه یTasks  را انتخاب کنید و روی گزینه New Task کلیک کنید.
1-2 در قسمت Kaspersky endpoint security for windows  گزینه  virus scan  را انتخاب کنید و Next  را بزنید.1-3 مواردی  که می خواهید اسکن شوند را انتخاب کنید.1-4 در این قسمت عکس العمل آنتی ویروس (KES)  در مقابل شناسایی تهدیدات را می توانید مشخص کنید 1-5 در این مرحله گروه یا سیستم هایی که میخواهید این task روی آنها اجرا شود را انتخاب کنید.1-6 اکانتی را برای اجرای task مشخص کنید یا به صورت پیش فرض می توانید از Default account  استفاده کنید.1-7 در این مرحله  تنظیمات زمانبندی اجرای Task را انجام دهید که می تواند به صورت دستی یا زمانبندی شده اجرا شود.

اگر تیک Run missed tasks را بزنید در صورتی که به هر دلیلی(خاموش بودن دستگاه و ...) Task روی سیستمی اجرا نشده باشد  مجدد روی آن سیستم اجرا می شود.1-8 یک اسم برای Task ساخته شده انتخاب کنید.1-9 مراحل ساخت task شما به پایان رسید، اگر می خواهید بعد از زدن دکمه Finish ،Task شما اجرا شود گزینه ی Run task after the wizard finishes را انتخاب کنید.2. ساختن Task  در گروه های مدیریتی:

ابتدا در کنسول گروهی را که می خواهید در آن Task بسازید را انتخاب کنید سپس در سمت راست کنسول تب Task را انتخاب و روی گزینه ی New task یا create task کلیک کنید.1-2 در قسمت Kaspersky endpoint security for windows  گزینه  virus scan  را انتخاب کنید و Next  را بزنید.1-3 مواردی  که می خواهید اسکن شوند را انتخاب کنید.1-4 در این قسمت عکس العمل آنتی ویروس (KES)  در مقابل شناسایی تهدیدات را می توانید مشخص کنید اکانتی را برای اجرای task مشخص کنید یا به صورت پیش فرض می توانید از Default account  استفاده کنید.1-7 در این مرحله  تنظیمات زمانبندی اجرای Task را انجام دهید که می تواند به صورت دستی یا زمانبندی شده اجرا شود.

اگر تیک Run missed tasks را بزنید در صورتی که به هر دلیلی(خاموش بودن دستگاه و ...) Task روی سیستمی اجرا نشده باشد  مجدد روی آن سیستم اجرا می شود.1-8 یک اسم برای Task ساخته شده انتخاب کنید.1-9 مراحل ساخت task شما به پایان رسید، اگر می خواهید بعد از زدن دکمه Finish ،Task شما اجرا شود گزینه ی Run task after the wizard finishes را انتخاب کنید.