ساختن Update Task در کنسول مدیریتی کسپرسکی برای Kaspersky endpoint security (KES)


1.کنسول مدیریتی کسپرسکی را باز کنید و Managed devices را انتخاب کنید و در تب Tasks گزینه New task  یا Create tasks را بزنید.2.از قسمت Kaspersky Endpoint security for windows گزینه Update را انتخاب و روی Next کلیک کنید.3.در این مرحله می توانید منابع update  خود را انتخاب کنید که به صورت پیش فرض Kaspersky security Center  انتخاب شده است ،اگر می خواهید روی هر سیستم از سرورهای کسپرسکی update  گرفته شود گزینه ی Kaspersky lab update servers را هم انتخاب کنید .4. اکانتی را برای اجرای task مشخص کنید یا به صورت پیش فرض می توانید از Default account  استفاده کنید.5.زمانبندی اجرای Task  را روی گزینه when new updates are downloaded to the repository بگذارید و Next را کلیک کنید.6. یک نام برای Task ساخته شده انتخاب کنید.7.اگر می خواهید Task بعد از اتمام ساخت اجرا شود گزینه Run task after the wizard finishes  را انتخاب و روی Finish کلیک کنید.