ساختن update task برای کنسول مدیریتی کسپرسکی


1.کنسول مدیریتی کسپرسکی را باز کنید و به قسمت Tasks بروید و در منوی سمت راست گزینه ی New task یا Create task را انتخاب کنید.2.مطابق شکل زیر از قسمت Kaspersky security center گزینه ی Download update to the administration server repository  را انتخاب کنید و روی Next  کلیک کنید.3.در این مرحله می توانید تنظیمات مربوط به منابع update  و سایر تنظیمات را انجام دهید.4.در قسمت source of update  گزینه configure را بزنید تا بتوانید تنظیمات مربوطه را انجام دهید.

به صورت پیش فرض سرورهای کسپرسکی به عنوان منبع برای دریافت update  اضافه شده است.

در صورت نیاز می توانید با کلیک بر روی گزینه Add منابع دیگری به منابع update اضافه کنید.برای مثال با انتخاب گزینه Master administration server  در صورتی در شبکه خود چند administration server داشته باشد update ها را از administration server اصلی دریافت می کند.

همچنین می توانید با انتخاب گزینه local or network folder فولدری local یا تحت شبکه  که حاوی آخرین به روزرسانی ها است را اضافه کنید. یک فولدر تحت  شبکه می تواند یک سرور FTP یا HTTP  باشد. هنگام انتخاب یک فولدر local ، باید یک فولدر را در سیستمی که Administrator Server نصب است ، مشخص کنید.5. در قسمت other setting  گزینه configure را بزنید تا بتوانید تنظیمات مربوطه را انجام دهید.

در این قسمت می توانید مسیر فولدری که برای ذخیره update ها در نظر گرفتید مشخص کنید.

همچنین با انتخاب گزینه copy downloaded updates to additional folders می توانید مسیر محل  دیگری را مشخص کنید تا update های دانلود شده در آن محل هم کپی شود.6. بعد از انجام تنظیمات مراحل قبل next را بزنید تا وارد مرحله ی بعدی شوید. در این قسمت تنظیمات مربوط به زمانبندی اجرای task را می توانید انجام دهید که در شکل زیرtask هر 3 ساعت یکبار اجرا می شود .7. یک نام برای Task ساخته شده انتخاب کنید.8. و در مرحله آخر اگر می خواهید Task بعد از اتمام ساخت اجرا شود گزینه Run task after the wizard finishes  را انتخاب و روی Finish کلیک کنید.