ساختن Add key task در کنسول مدیریتی کسپرسکی برای Kaspersky endpoint security (KES)


1.کنسول مدیریتی کسپرسکی(KSC) را باز کنید و به قسمت Task بروید و روی New task یا create task کلیک کنید.2.از قسمت Kaspersky endpoint security for windows  ،Add key را انتخاب و Next را بزنید.3.در این مرحله دو روش برای اضافه کردن Key وجود دارد:

3-1.گزینه Activation code را انتخاب و دکمه select را کلیک کنید تا مطابق شکل لیست کدهای فعالسازی موجود را نمایش دهد. کد فعالسازی مورد نظر را انتخاب کنید و روی ok کلیک کنید و next را بزنید.در این مرحله اطلاعات مربوط به کد فعالسازی را نمایش می دهد. روی  next کلیک کنید.3-2.روش دوم: گزینه ی key file or key را انتخاب کنید و روی دکمه ی select کلیک کنید که در این صورت دو انتخاب وجود دارد :1-key file را از پوشه ای در کامپیوتر یا هر محل دیگری که ذخیره کرده اید انتخاب کنید.2-key را از کنسول(KSC) انتخاب کنید.در اینجا ما گزینه دوم را انتخاب کردیم ومطابق شکل زیر key مورد نظر را انتخاب کنید و ok را کلیک کنید.در این مرحله اطلاعات مربوط به کد فعالسازی را نمایش می دهد. روی  next کلیک کنید.4.سیستم هایی که می خواهید این Task روی آنها اجرا شود را انتخاب کنید.

5.زمانبندی اجرای Task را انجام دهید و next را بزنید.6.یک نام برای task ساخته شده انتخاب کنید.7.اگر می خواهید بعد از اتمام ویزارد task ساخته شده اجرا شود تیک گزینه ی Run task after the wizard finishes را بزنید و در آخر روی finish کلیک کنید.