نحوه ی اضافه و Trust کردن رنج های IP موجود در شبکه در کنسول مدیریتی کسپرسکی


1کنسول مدیریتی کسپرسکی (KSC) را باز کنید و به قسمت Policies بروید و از پنجره ی سمت راست روی Policy مورد نظر دبل کلیک کنید.2در این مرحله در منوی سمت چپ از قسمت Essential Threat Protection  گزینه ی Firewall را انتخاب کنید و در منوی سمت راست مطابق شکل زیر از قسمت Available networks روی settings کلیک کنید.3. در این قسمت روی گزینه ی Add کلیک کنید و در پنجره ی باز شده در قسمت name یک نام برای آن بگذارید و در قسمت status پیشنهاد می شود که روی گزینه ی Local network تنظیم شود، وضعیت دیگری نیز به نام Trustred network وجود دارد ولی در این حالت هیچ گونه ترافیکی بررسی نمی شود و برای مواردی استفاده می شود که از امنیت شبکه از همه لحاظ مطمئن باشید.   

در قسمت IP address رنج IP مورد نظرتان را وارد کنید و سپس روی ok کلیک کنید و همچنین پنجره ی قبلی را نیز ok کنید.