نحوه ی تهیه گزارش و ارسال آن از طریق ایمیل در کنسول مدیریتی کسپرسکی


1.کنسول مدیریتی کسپرسکی را باز کنید و از قسمت Administration server  تب Report  را انتخاب کنید.2.در این قسمت تعدادی گزارش پیش فرض درباره موضوع های متفاوت وجود دارد که نام آنها نمایان گر گزارش مربوطه می باشد. به عنوان مثال گزارش Report on hardware registry اطلاعات سخت افزاری تمام سیستم ها را می دهد. برای این کار روی گزارش مورد نظر راست کلیک کنید و گزینه ی show report را بزنید تا گزارش را نمایش دهد.3.همچنین می توانید با راست کلیک و انتخاب گزینه ی Properties تنظیمات گزارش مورد نظر خود را تغییر دهید. به عنوان مثال در قسمت Fields for report می توانید فقط آیتم های مورد نظر خود را انتخاب کنید.همچنین در قسمت Group با استفاده ازگزینه ی  Browse  گروهی که می خواهید از آن گزارش تهیه کنید را انتخاب کنید.4.اگر می خواهید گزارش های مورد نظر به طور زمانبندی شده از طریق ایمیل برایتان ارسال شود مانند شکل زیر روی گزارش راست کلیک کنید و Deliver reports را انتخاب کنید.5. در این قسمت گزارش های مورد نظر خود را انتخاب کنید، در قسمت Format همانند شکل زیر می توانید فرمت گزارش درخواستی را تعیین کنید و Next را بزنید.6. مانند شکل زیر روی Email notification setting کلیک کنید تا بتوانید تنظیمات  ایمیل را انجام دهید.7. در این مرحله در کادر مربوط به Email آدرس ایمیلی که می خواهید گزارش به آن ارسال شود را وارد کنید و در قسمت Email setting تنظیمات Smtp server خود را وارد کنید و OK را بزنید.8. روی Next کلیک کنید.9. در این مرحله User مورد نظر برای اجرای Task را انتخاب یا از گزینه  account Default استفاده کنید و Next را بزنید.10. در این مرحله تنظیمات زمانبندی ارسال ایمیل را انجام دهید و Next را بزنید. در اینجا به عنوان مثال هفته ای یکبار تنظیم شده است.11. یک نام برای این Task انتخاب کنید و Next را بزنید.12. در آخر روی گزینه ی Finish کلیک کنید. Task را در قسمت Tasks در کنسول مدیریتی کسپرسکی می توانید مشاهده کنید.