Local Task Management

گاهی به برخی از دلایل نیاز است تا اجازه دهیم مدیران یا کاربران به صورت Local برخی از Task ها که یا به صورت پیش فرض وجود دارند و یا در کنسول آن ها را ساخته ایم را اجرا کنند. اما به صورت پیش فرض این دسترسی وجود ندارد. برای ایجاد این دسترسی کافی است مراحل زیر را دنبال نمایید:


1.Policy مورد نظر را انتخاب کرده و از منوی سمت چپ بر روی گزینه Local Task کلیک نمایید. در زیر منوی Local Task در بخش Task Management همان طور که در شکل مشاهده می نمایید به صورت پیش فرض گزینه ای که انتخاب شده است فقط Group Task ها را در Endpoint به شما نمایش می‌دهد.

2.اگر در بخواهید بر روی Endpoint اجازه استفاده Group Task ها را داشته باشید باید همانند شکل زیر گزینه Allow management of group tasks را انتخاب نمایید.
3.در قسمت Task Management اگر گزینه Allow use of local tasks را انتخاب کنید بر روی Endpoint این امکان را به شما خواهد داد تا Task Local را مدیریت نمایید.