آیا تا به حال به تنظیمات اسکن Context Menu توجه کرده اید؟ می توانید تنظیمات این بخش را از قسمت Local Task در Policy مربوطه مدیریت نمایید.در تب Scope بخش Setting می توانید انواع فایل ها( براساس Format,Extension)، بهینه سازی اسکن( براساس تغییرات انجام شده روی فایل و همچنین صرف نظر از فایل هایی که اسکن آن ها بیش از (30 ثانیه ) به طول می انجامد) و اسکن فایل های تجمیع شده ( براساس فایل های ArchiveDistribution PackageOffice,… ) را مدیریت نمایید. حتی می توانید در بخش Compound، از قسمت Additional سایز فایل های تجمیع شده را برای اسکن شدن انتخاب کرد.
در تب Additional می توانید از قسمت Heuristic analysis دقت اسکن را تنظیم کرد، همچنین از تکنولوژی های iSwift و iChecker می توان بهره گرفت.