تغییر وضعیت policy از حالت unknown به active در Kaspersky Security Center 11برای active کردن وضعیت policy ، باید plug-in نرم­ افزار مورد نظر را که وضعیت unknown دارد از آدرس https://support.kaspersky.com/9333 دانلود نموده و بر روی سرور کسپرسکی نصب نمایید.

پس از دانلود و نصب plug-in ، از کنسول کسپرسکی خارج شده و دوباره وارد شوید تا policy مورد نظر به حالت active تغییر وضعیت دهد.