عملکرد آنتی ویروس در برابر حافظه های جانبی

برای اینکه بتوانید حافظه های جانبی را به محظ اتصال به صورت خودکار اسکن کنید باید از پالیسی قسمت Local Task زیر منو Removable drives scan تنظیمات لازم را اتخاذ کنید. به صورت پیش فرض این نوع حافظه ها اسکن نمی شوند. انتخاب گزینه Detailed Scan می توان کل محتوا حافظه جانبی خود را اسکن نمایید.انتخاب گزینه Quick Scan این امکان را ایجاد می کند که اسکن Root و   Autorunرا بر روی این نوع حافظه ها انجام دهید.حالا به توضیح مواردی می پردازیم که در هر دو نوع اسکن یکسان است:

1.می توانید حداکثر سایز حافظه های جانبی برای اسکن شدن را تعیین نمایید.2.با انتخاب گزینه Show scan progress روند اسکن به شما نمایش داده می شود.3.همانطور که در شکل مشخص است شما می توانید روند اسکن را متوقف سازید. اما اگر نیاز دارید که کاربران این دسترسی را نداشته باشند می توانید گزینه Block the stopping را انتخاب نمایید یا اینکه گزینه Show scan progress را غیر فعال کنید.