کسپرسکی توانایی این را دارد که تشخیص دهد چه زمان شما از سیستم خود استفاده نمی کنید و از این فرصت برای Scan فایل های شما بهره می گیرد. لازم به ذکر است این Scan با سایر Scan  هایی که از طریق کنسول به سیستم اعمال می شوند ارتباطی ندارد.

برای استفاده از این قابلیت می توانید در Policy از قسمت Local Task زیرمنو Background Scan گزینه Scan when the computer is idling را فعال نمایید.