نحوه ی ایجاد Change Administration Task در کنسول مدیریتی کسپرسکی(KSC)


به منظور تغییر Administration Server مراحل زیر را طی کنید:

1.کنسول مدیریتی کسپرسکی (KSC) را باز کنید ،از منوی سمت چپ روی گزینه یTasks  کلیک کنید و در سمت راست گزینه ی New task را بزنید.2.همانند شکل زیر از قسمت Administration server گزینه ی Change Administration server را انتخاب کنید و Next را بزنید.3.در این مرحله IP سرور جدید را وارد کنید و Next را بزنید.4.در این مرحله گروه مورد نظر خود را انتخاب کنید.5. اکانت مورد نظر برای اجرای این Task را وارد کنید یا از Default account  استفاده کنید .6. در این قسمت زمانبندی اجرای Task را انجام دهید که می تواند هم به صورت دستی و هم زمانبندی شده باشد.7. یک نام برای Task خود انتخاب کنید.8. اگر می خواهید بعد از تمام شدن Wizard این Task اجرا شود تیک گزینه Run task after the wizard finishes را بزنید و روی گزینه ی Finish  کلیک کنید.