پاک کردن پلاگین

اگر سری به کنسول مدیریتی کسپرسکی خود بزنید حتما تعدادی از پلاگین های قدیمی که مدت زمان زیادی از آن ها استفاده نمی شود را خواهید دید یا در برخی موارد پلاگین دچار مشکل شده و نیاز به نصب مجدد یا نصب ورژن بالاتری وجود دارد، در هر صورت نیاز است پلاگین ها را حذف کنیم. در ادامه نحوه پاک کردن پلاگین شرح داده شده است.

1.قبل از هرکاری کنسول مدیریتی کسپرسکی را ببندید.

2.به بخش Registry مراجه کنید.می توانید از دستور regedit.exe استفاده کنید.

3.با توجه به 32 و یا 64 بیتی بودن سیستم عامل مسیرها را دنبال کنید:

For 32-bit systems: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab\Components\28\Plugins


For 64-bit systems: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KasperskyLab\Components\28\Plugins

4.تمام پلاگین های نصب شده برروی سیستم در این بخش نشان داده می شود.

5.پلاگین مورد نظر را با استفاده از گزینه DisplayName موجود در هر پوشه انتخاب کنید.

6.محتویات گزینه UninstallString را جهت پاک کردن پلاگبن کپی کنید.

7. CMD را اجرا کرده و عبارت را Past کنید و Enter بزنید. با این کار پلاگین مورد نظر پاک می شود.