تنظیمات Auto Reply در Plesk


ابتدا وارد پنل plesk خود شوید.

سپس در قسمت Domains دامین مورد نظر خود را انتخاب کنید و مانند شکل زیر روی Mail Account کلیک کنید.در اینجا روی اکانت ایمیلی که می خواهید روی آن تنظیمات Auto reply را انجام دهید کلیک کنید و به تب Auto-Reply بروید.

در این صفحه با زدن تیک روی گزینه ی Switch on auto-reply آن را فعال کنید.

1. مطابق شکل زیر در قسمت Auto-reply message subject می توانید موضوع ایمیل ارسالی را مشخص کنید که به صورت پیش فرض به صورت "موضوع ایمیل دریافتی Re: می باشد.

2.در قسمت Auto-reply message text می توانید متن ایمیل ارسالی را وارد کنید.

3.اگر می خواهید فایلی را ضمیمه ی ایمیل کنید در قسمت Attach a file می توانید فایل خود را انتخاب کنید.

4.اگر مایلید که  Auto reply در تاریخ مشخصی دیگر صورت نگیرد می توانید با فعال کردن گزینه ی switch off auto-reply on و مشخص کردن تاریخ پایان مورد نظرتان این کار را انجام دهید.