نحوه ی فعال سازی لایسنس Kaspersky Endpoint Security از طریق Command Prompt

1. CMD را با دسترسی Administrator بروی سیستم کلاینت اجرا کنید.

2. با توجه به لایسنس یکی از دو دستور زیر را در CMD اجرا کنید.

* فعال سازی با key file :

“C:\Program Files(x86)\Kaspersky Lab\KES\avp.com” license /add 00000000.key

* فعال سازی با activation code :

“C:\Program Files(x86)\Kaspersky Lab\KES\avp.com” license /add AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD