نحوه فعال سازی لایسنس Kaspersky Endpoint Security

1. Kaspersky Endpoint Security بر روی سیستم کاربر اجرا کرده و گزینه لایسنس را انتخاب کنید.2. در پنجره باز شده گزینه ­ی Active the application under a new license را انتخاب کنید.3. در پنجره باز شده دو روش برای اضافه کردن لایسنس وجود دارد:

 3) گزینه ی Activate with an activation code  انتخاب کنید و در کادر مورد نظرActivation code خریداری شده را وارد کنید. 3) گزینه Active with a key file انتخاب کرده و بر روی گزینه Next کلیک کرده و سپس در پنجره باز شده مسیر key file خریداری شده را با کلیک بر روی گزینه browse معرفی کنید.

                                                                                                                                 


4. پس از انجام هر کدام از دو روش فوق منتظر بمانید تا فعال سازی لایسنس انجام و پیغام زیر نمایش داده شود.