تهیه Backup از Database Plesk به صورت Manually:

در ابتدا با انواع Database های Plesk آشنا می شویم:

psa - پایگاه داده سیستم Plesk

apsc - بانک اطلاعات برنامه Plesk

mysql - بانک اطلاعاتی سیستم MySQL

Roundcubemail  - پایگاه داده Roundcube ، در صورت نصب

horde - پایگاه داده horde ، در صورت نصب

atmail  - پایگاه داده atmail ، در صورت نصب

sitebuilder5 - در صورت نصب Web Presence Builder

phpmyadmin_ - پایگاه داده phpMyAdmin ، در صورت نصب1.از طریق SSH/RDP به سرور Plesk متصل شوید.

2. Command prompt را به صورت Run as administrator باز کرده و دستور زیر را اجرا کنید.


Plesk Onyx:


Plesk 12.5 و نسخه های قدیمی تر:


*رمز عبور ,Admin MySQL برای این عملیات لازم است.


بازیابی Backup ها به صورت Manually:

به عنوان مثال اگر از پایگاه داده سیستم Plesk (psa)، Backup تهیه کرده اید می توانید با دستور زیر آن را بازگردانید.بازیابی Backup های روزانه Plesk:

اگر Database دچار مشکل شد و شما هیچ Backup از آن تهیه نکرده بودید می توانید از Backup های روزانه ای Plesk استفاده کنید. مراحل زیر را دنبال کنید.

1. Command prompt را به صورت Run as administrator باز کرده و دستور زیر را اجرا کنید.


2. لیست تمام Backup های روزانه موجود درPlesk  که براساس تاریخ طبقه بندی شده اند را نمایش می دهد.


3.می توانید به دلخواه یکی از آن ها را بازگردانی کنید.


مثال برای Plesk Onyx:

دستور زیر، Plesk psa database را از آخرین نسخه روزانه موجود بازیابی می کند:


مثال برای Plesk 12.5 و نسخه های قدیمی تر:

دستور زیر، Plesk psa database را از آخرین نسخه روزانه موجود بازیابی می کند:


*رمز عبور ,Admin MySQL برای این عملیات لازم است.