ساخت Database در Plesk


1.ابتدا وارد کنترل پنل Plesk خود شوید.

2. سپس از منوی سمت راست بر روی گزینه  Tools & Settingsکلیک کنید.

3. در صفحه باز شده، روی گزینه Database Server کلیک کنید.4.پس از باز شدن صفحهAdd Database اطلاعات را به ترتیب زیر وارد نمایید.– ابتدا نام دیتابیس را وارد کنید.

– سپس در صورت نیاز پورت مورد نظر را انتخاب کنید.

– نوع Database را انتخاب نمایید.

– در صورت نیاز به ساخت یوزر برای دیتابیس نام یوزر را وارد کنید.

– سپس پسورد و تاییدیه پسورد را وارد نمایید.

– در نهایت بر روی گزینه OK کلیک کنید.
در پایان شما موفق به ساخت دیتابیس مورد نیاز خود شده اید و می توانید از آن در سیستم مدیریت محتوا و یا نرم افزارهای دیگر بهره ببرید.